David "Honeyboy" Edwards & Tom Skaka

Lefthand Freddy,"Honeyboy" Edwards,Tom Shaka und Jörg
18.März 2004


DSC_0876.jpg DSC_0885.jpg DSC_0890.jpg
DSC_0898.jpg DSC_0900.jpg DSC_0905.jpg
DSC_0909.jpg DSC_0912.jpg Img0077.jpg
Img0079.jpg Img0088.jpg Img0082.jpg